Search 
Advanced Search

Work Information

Per Nørgård : Mytisk morgen


Publisher Wilhelm Hansen
Category
Chorus a cappella / Chorus plus 1 instrument
Year Composed 2000
Duration
18 Minutes
Chorus SSS AAA TTT BBB chor
Orchestration
bcl
Availability Sale from Musicroom or Music Dispatch  Explain this...
Discography
Here...

Buy from 
Full Score(s) KP01061

Programme Note

Som en forårsmorgen ved en lille sø fuld af fuglesang kan 'ligne ren idyl', forekommer også Pia Tafrup's digt Mytisk Morgen ved første øjekast at skildre denne idyl. Men bagom den - i mange tempi - vibrerende livfuldhed lurer hvert øjeblik døden: 'selv midt i dagens hilsen lå et afskedsstik'. Også den udspekulerede ondskab som mennesket kan tilføje naturens ubønhørlige lov er udtrykt - når fuglesang fra træer pludselig fremstår 'som hjerter spiddet varme på en krog'. Digtet er en myte om døden midt i livet.
Myten udsiger i fortællende form det der er sandt til enhver tid. Og det er et næsten svimlende spektrum af 'tider' i Mytisk Morgen: fra ubegribeligt hurtige (skingre lyn), over celle-tid ('hvor sæden møder ægget'), til dyrenes nutid (når 'fugle steg mod himlen - eller sang'), menneskets psykologiske tid, og til årstiders og planters lige så ubegribeligt langsomme bevægelser (da 'anemoner sneg sig ned ad skrænten..').
Det er foreningen af dette digtunivers' mange tidsdimensioner med en kerne af ro ('fuld af evig tid') og dets slægtsskab med mangestemmig musik som har inspireret mig til 'Mytisk Morgen' for 12-stemmigt kor, og basklarinet. I foreningen af det højt-nuancerede, koriske spektrum med basklarinettens forfinede over-toniske mysterier har jeg søgt dén 'tredje klang', der kunne rumme såvel en 'vild og gådefuldt troskyldig leg' som den 'død der fandtes overalt'.
'Mytisk Morgen' er komponeret til og tilegnet Ars Nova og Jens Schou, hvis opdyrkning af basklarinettens overtonespektrum i høj grad var medvirkende faktor til kompositionens iværksættelse.
'Mytisk Morgen' - sammen med 'Frostsalme' (1976 mit længste korværk hidtil - bygger på en række temaer og motiver, som jeg siden 'destillerede' i et strofisk, overvejende homofont (og kortere) acappella-søsterværk 'Morgenmyte' (over samme digt), bestående af 3 varierede dobbeltvers (1-2, 3-4, 5-6), afsluttende med et særskilt (7.) vers.
De to værker - henhv. Strofisk fortællende og gennemkomponeret panoramisk - kan opføres separat; opførelse af begge tonesætninger (Morgenmyte, Mytisk Morgen) på samme koncert giver mulighed for en - forskellig belyst - fordybelse i det fortættede poetiske univers.
Per Nørgård, oktober 2000.

E-mail

Please sign up for our free newsletter with the latest news and works.

* First Name
 
* Last Name
 
* E-mail