Search 
Advanced Search

Work Information

Pelle Gudmundsen-Holmgreen : Three Stages


Publisher Wilhelm Hansen
Category
Chorus a cappella / Chorus plus 1 instrument
Year Composed 2003
Duration
11 Minutes
Chorus SSSAAATTTBBB chor
Availability
Sale from Musicroom or Music Dispatch  Explain this...
Discography Here...

Programme Note

Værket er skrevet til Ars Nova og deres program ”Cries and Birds”.
3 stadier, steder, situationer, scener, karakterer, farver, billeder – en slags triptykon: et by-billede, et skov-billede og en forening af de to under ly af Shakespeares sonnet nr. LX ”Like as the waves ...”, hvoraf de første fire linier fremføres som cantus firmus.

Stoffet til de første to satser er bl.a. hentet fra virkeligheden, samplet til ”naive” genrebilleder.
I 1. sats forekommer en del gaderåb fra København fra 1860 (hvilket høres på priserne!) til 1985, udgivet og til dels indsamlet af Vagn Holmboe. Satsens første 12 takter er en parafrase over indledningen til Luciano Berios ”Cries of London” *).
I 2. sats citeres store dele af Clément Janequins ”Le Chant des Oyseaux”, ligesom forskellige fugle citeres – mere eller mindre stilliseret - nemlig den uundgåelige gøg, den karakteristiske skovdue, bogfinken, musvitten, pirolen, solsorten, nattergalen og natuglen.
3. sats rummer i sig tre dybe stemmer fra 1. satsen, og al Janequin-musikken fra 2. satsen, overført ganske nodetro; altså en forening af de to foregående satser, underlagt en bølgen (”Like as the waves...”) - et sidste stadium.
Jeg har med disse tre satser forsøgt at bringe forskellige SIGNALER sammen; både mennesker og dyr er jo uafbrudt i gang med at signalere.

Pelle Gudmundsen-Holmgreen

*) Luciano Berio: CRIES OF LONDON is published by UNIVERSAL EDITION AG. The Berio-quotation is used here by permission, when accompanied by the following note: “The beginning of the 1st and 3rd movement paraphrase the introduction of Luciano Berio’s CRIES OF LONDON (UE 16828)

E-mail

Please sign up for our free newsletter with the latest news and works.

* First Name
 
* Last Name
 
* E-mail